Świadectwa charakterystyki energetycznej

Inwestycja: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Myśliwska, Kraków
Inwestor: Budimex SA
Opis: Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku oraz poszczególnych lokali mieszkalnych (162)
opracowane na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z art.5. ust.5 Prawa Budowlanego.
Data opracowania: 10 – 2011

Inwestycja: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Myśliwska, Kraków
Inwestor: Budimex SA
Opis: Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku oraz poszczególnych lokali mieszkalnych (162)
opracowane na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z art.5. ust.5 Prawa Budowlanego.
Data opracowania: 09 – 2012

Inwestycja: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: os. Avia, Kraków
Inwestor: Budimex SA
Opis: Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku oraz poszczególnych lokali mieszkalnych (164)
opracowane na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z art.5. ust.5 Prawa Budowlanego.
Data opracowania: 09 – 2013

Inwestycja: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Zalesie, Kraków
Inwestor: FRAX-BUD
Opis: Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku (trzy segmenty: A, B, C).
Data opracowania: 01 – 2014

Inwestycja: Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową
Adres: ul. Skarbowców, Wrocław
Inwestor: ACTIV INVESTMENT
Opis: Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku (współpraca).
Data opracowania: 03 – 2014

Inwestycja: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Krakowska, Wieliczka
Inwestor: Firma Remontowo – Budowlana Adam Motłoch Sp. z o.o.
Opis: Świadectwa charakterystyki energetycznej dla poszczególnych lokali mieszkalnych (24).
Data opracowania: 05 – 2014

Inwestycja: Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej (przebudowa)
Adres: ul. Serżyski, Bierawa
Inwestor: Prywatny.
Opis: Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku.
Data opracowania: 06 – 2014

Inwestycja: Budynek handlowo-usługowy
Adres: Świątniki Górne
Inwestor: Prywatny
Opis: Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku.
Data opracowania: 08 – 2014

Inwestycja: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Komuny Paryskiej, Kraków
Inwestor: Prywatny
Opis: Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku.
Data opracowania: 09 – 2014

Inwestycja: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Reduta 34, Kraków
Inwestor: Prywatny
Opis: Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku.
Data opracowania: 10 – 2014

Inwestycja: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Reduta 36, Kraków
Inwestor: Prywatny
Opis: Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku.
Data opracowania: 10 – 2014

Inwestycja: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Reduta 38, Kraków
Inwestor: Prywatny
Opis: Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku.
Data opracowania: 10 – 2014

Inwestycja: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Reduta 26C, Kraków
Inwestor: Prywatny
Opis: Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku.
Data opracowania: 12 – 2014

Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa budynku handlowo-usługowego
Adres: ul. Krakowska 19A, Skawina
Inwestor: Prywatny
Opis: Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku.
Data opracowania: 01 – 2015

Inwestycja: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Okulickiego 51d, Kraków
Inwestor: Prywatny
Opis: Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku.
Data opracowania: 10 – 2015

Inwestycja: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Reduta 26B, Kraków
Inwestor: Prywatny
Opis: Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku.
Data opracowania: 01 – 2016

Inwestycja: Budynek biurowy
Adres: ul. Lindego 14, Kraków
Inwestor: Prywatny
Opis: Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku.
Data opracowania: 02 – 2016