Witam!

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji consTRuction jest firmą specjalizującą się w większości zagadnień związanych z działalnością inwestycyjną, począwszy od projektu budowlanego (głównie branży konstrukcyjnej) poprzez proces nadzorowania robót budowlanych aż do sprawowania okresowych kontroli.

 

Celem nadrzędnym naszej działalności jest indywidualne podejście do każdego zadania. Zapewniamy fachową pomoc. Gwarantujemy uczciwość, terminowość oraz wysoką jakość świadczonych usług. Propagujemy budownictwo energooszczędne i pasywne.

 

Zachęcamy do współpracy inwestorów, biura architektoniczne oraz firmy wykonawcze.

Informacje i aktualności

Warsztat pracy

Biuro dysponuje wysokiej klasy oprogramowaniem projektowym, takim jak: – Autodesk Robot Structural Analysis Professional (wszechstronne i szybkie narzędzie do obliczeń i analizy konstrukcji budowlanych i inżynierskich, pozwala na kompleksową analizę dowolnych konstrukcji zgodnie z obowiązującymi normami – Allplan Engineering Building Squared – EXPERT Mury Oporowe – Pakiet Specbud wersja PROFI v.11 (programy inżynierskie do projektowania konstrukcji

Zmiana rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej

Od 3 października 2014 obowiązuje nowe „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej” http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000888

Domy energooszczędne. Podręcznik dobrych praktyk.

podrecznik_dobrych_praktyk_-_domy_ver.3

NFOŚiGW – dopłaty

Dopłaty do domów energooszczędnych: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/doplaty-do–kredytow-na-domy-energooszczedne Dopłaty do kolektorów słonecznych: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/doplaty-do-kredytow-na-kolektory-sloneczne Zasady udzielenia dofinansowania: prezentacja_i._zasady_2

Akty prawne

Zbiór aktów prawnych: http://www.piib.org.pl/akty-prawne-normy-topmenu-97

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Z dniem 1. stycznia 2014 weszły w życie zmiany w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jest to konsekwencja wdrażania w Polsce dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Celem tych działań jest obniżenie ilości energii niezbędnej do pokrycia