Opinie techniczne, ekspertyzy techniczne

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO W MIEJSCOWOŚCI MORAWICA Z UWZGLĘDNIENIEM WPŁYWU PLANOWANEJ W BEZPOŚREDNIM ICH SĄSIEDZTWIE BUDOWY HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO BIUROWĄ I INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (czerwiec 2014)

OPINIA TECHNICZNA DOT. TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ WARUNKÓW CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWYCH W MIESZKANIU POPRZEZ USUNIĘCIE MOSTKA TERMICZNEGO W MIEJSCU STYKU MURKU TARASU ZE ŚCIANĄ ZEWNĘTRZNĄ (grudzień 2014)

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. OKREŚLENIA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO Z DWOMA GARAŻAMI ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. PYSOCICE W KRAKOWIE Z ODNIESIENIEM DO ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ (styczeń 2015)