Nadzory budowlane

Inwestycja: Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych ze wspólnym garażem podziemnym
Adres: ul. Łobzowska, Kraków
Inwestor: Bryksy Sp. z o.o.
Stanowisko: Inżynier Budowy
Data: 2006-2009

Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa sanatorium Pallace
Adres: ul. Orkana, Rabka Zdrój
Inwestor: Uzdrowisko Rabka S.A.
Stanowisko: Kierownik Robót
Data: 2010-2011

Inwestycja: Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. 29-listopada, Skawina
Inwestor: Prywatny
Stanowisko: Kierownik Budowy
Data: 2010-2011

Inwestycja: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Adres: Barwałd Górny
Inwestor: Prywatny
Stanowisko: Kierownik Budowy
Data: 2012-

Inwestycja: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Adres: Niżowa
Inwestor: Prywatny
Stanowisko: Kierownik Budowy
Data: 2014-2016

Inwestycja: Budowa budynku handlowo-usługowego
Adres: Świątniki Górne
Inwestor: Prywatny
Stanowisko: Inspektor Nadzoru
Data: 2013-2014

Inwestycja: Remont elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego
Adres: Kraków, ul. Grzegórzecka
Inwestor: Prywatny
Stanowisko: Kierownik Budowy
Data:
 2014

Inwestycja: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Adres: Wrząsowice
Inwestor: Prywatny
Stanowisko: Kierownik Budowy
Data: 2014-

Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa budynku handlowo-usługowego
Adres: ul. Krakowska, Skawina
Inwestor: Prywatny
Stanowisko: Inspektor Nadzoru
Data: 2014-2015

Inwestycja: Budowa budynku mieszkalnego
Adres: Podgórze, Kraków
Inwestor: Prywatny
Stanowisko: Kierownik Budowy
Data: 2015-

Inwestycja: Budowa budynku mieszkalnego z garażem dwustanowiskowym
Adres: Nowa Huta, Kraków
Inwestor: Prywatny
Stanowisko: Kierownik Budowy
Data: 2015-

Inwestycja: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Adres: Wola Zabierzowska
Inwestor: Prywatny
Stanowisko: Kierownik Budowy
Data: 2016-

Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjno-ekspozycyjnego o część magazynową z zapleczem i instalacjami wewnętrznymi.
Adres: Skawina
Inwestor: Prywatny
Stanowisko: Inspektor Nadzoru
Data: 2016-

Inwestycja: Budowa magazynu.
Adres: Modlnica
Inwestor: Prywatny
Stanowisko: Inspektor Nadzoru
Data: 2016-

Inwestycja: Budowa galeria Quick Park.
Adres: Mysłowice
Inwestor: Prywatny
Stanowisko: Kierownik Robót
Data: 2016