Charakterystyki energetyczne

NAZWA INWESTYCJI:

Budynek mieszkalny jednorodzinny

LOKALIZACJA:

Głowienka

NAZWA INWESTYCJI:

Remont i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego oraz jego rozbudowa o część usługową

LOKALIZACJA:

Krosno

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku handlowego

LOKALIZACJA:

Krosno

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa budynku hali napełnialni gazów technicznych wraz ze stacjami zagazowania tlenu i argonu oraz stacją magazynową dwutlenku węgla

LOKALIZACJA:

Krosno

NAZWA INWESTYCJI:

PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWE NR 2501/12 Z DNIA 28.05.2012R. PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNO –  USŁUGOWYCH Z GARAZEM PODZIEMNYM PRZY UL. SKARBOWCÓW  DZIAŁKA NR 39/3 OBRĘB 16 KRZYKI WE WROCŁAWIU WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI, KOMPLEKSOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU INWESTYCJI NA DZ. NR 39/3 OBR. 16 KRZYKI, WRAZ Z BUDOWĄ ZJAZDU DO GARAŻU Z DROGI PUBLICZNEJ UL. SKARBOWCÓW, Z BUDOWĄ  DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR 39/2   WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU Z DZ.NR 39/2 I Z BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIAŁCE NR 39/3 OBR. 16 KRZYK WE WROCŁAWIU.

LOKALIZACJA:

Wrocław